Verzenden en retourneren

Verzendtarieven

De online shop van The Chocolate Line levert in de meeste Europese landen.

Klik hier voor een overzicht van de verzendingskosten per land.

Bestellingen geplaatst op donderdag na 12u worden op maandag klaargemaakt.

De normale leveringstijd in België bedraagt 1 à 2 werkdagen.
Voor alle overige bestemmingen in Europa, Amerika en Canada bedraagt dit 3 à 4 werkdagen.

De levertijden zijn uitgedrukt in werkdagen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Wanneer het pakket is verzonden ontvangt u automatisch een e-mail met de trackingcode om uw pakje te volgen. De leveringen gebeuren tussen 8u en 17u, een speficiek leveringsuur kan u niet kiezen.

Aarzel niet om ons te contacteren via customerservice@thechocolateline.be indien u vragen hebt.

 

Herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (The Chocolate Line, Simon Stevinplein 19, 8000 Brugge, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (customerservice@thechocolateline.be) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan HIER het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;